FAU

FAU

FAU-styret 2018/2019: 

Leder: Bente Carine Brinchmann

Økonomiansvarlig: Jon Einar Lunde

 

Kontakt FAU:

Foreldre som har spørsmål eller saker de ønsker at skal tas opp i FAU, bes om å ta kontakt med klassekontakt/FAU-representant i sin klasse.

Foreldreinformasjon:     Tips

FAU har utarbeidet en foreldreguide med tips, råd og anbefalinger til foresatte ved Lysejordet skole.

Foreldreguiden kan lastes ned her (PDF).

Om sykling til skolen:

I august 2015 ble det gjort endringer i opplæringsloven, som innebærer at det nå er foreldre som avgjør om barna kan sykle alene til og fra skolen. Tidligere hadde skolene adgang til å regulere dette i sitt ordensreglement. Skolene kan fortsatt lage anbefalinger, i samarbeid med FAU.

Uttalelse og anbefaling fra FAU ved Lysejordet skole kan leses her (PDF).

Papirdukker hånd i hånd

Foreldrefaddere på Lysejordet skole

Ved Lysejordet skole er det en gruppe foreldre som kaller seg faddere. Dette er en løst organisert gruppe som ønsker å bidra til å hjelpe andre foreldre og familier ved skolen. Fadderne guider gjerne nykommere i forhold til alt fra fritidsaktiviteter, første skoledag, hva som skjer på 17 mai, loppemarkedets plass som sosial arena, og annen mer eller mindre uskreven informasjon omkring livet ved Lysejordet skole.

I tillegg kan fadderne fungere som grunnlag for et nettverk for familier eller foreldre som trenger det, de kan være med i møter med skolen hvis man som forelder vil ha med seg noen og kan ellers hjelpe til i ulike situasjoner hvor det er godt å ha en ekstra voksenperson. Fadderne kan kontaktes via helsesøster Tuva Bjercke-Henriksen.

In english:
In addition to the formal structures at Lysejordet, there is an informal group of parents called «Faddere». Fadderne is a group of parents at Lysejordet,  who are available for parents and families that are new to the school or the country or are in a situation where an extra grown-up might help. The parents in the group of faddere are happy to share their knowledge about how things work at Lysejordet, who to contact, or what happens at the various occasions, such as first day of school, the Lysejordet flee-market or 17th of May.

Also, Faddere can help in establishing a network if you just moved here, can come with you to meetings with the school (pending on available time), or simply be someone to turn to. To get in touch with Fadderne, please contact the school nurse Tuva Bjercke-Henriksen.

Oppgaver for FAU

  • Jobbe for et godt skolemiljø
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Arrangere samlinger for foreldre og lærere
  • Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet
Drawing of a city