PPT

PPT

Oppdatert informasjon om PP-tjenesten finnes på Oslo kommunes hjemmesider.

 

Ansatte tilknyttet PPT hos Lysejordet skole:

Helle Jørgensen - PP-rådgiver                  helle.jorgensen@ude.oslo.kommune.no

Marita Jakobsen - Logoped                      marita.jakobsen@ude.oslo.kommune.no