PPT

PPT

Oppdatert informasjon om PP-tjenesten finnes på Oslo kommunes hjemmesider.

 

Ansatte tilknyttet PPT hos Lysejordet skole:

Ragnhild Støren Løkke - PP-rådgiver      ragnhild.storen.lokke@ude.oslo.kommune.no

Sunniva Stenling - Logoped                      sunniva.stenling@ude.oslo.kommune.no