Hovedseksjon

Kunst, kultur og kreativitet

Aktivitetsskolen Lysejordet

Telefon: 24 12 66 53

Ansvarlig: Christian Løchen Kreim

Epost: christian.kreim@osloskolen.no

Kunst, kultur og kreativitet er et av fire målområder Aktivitetsskolen jobber ut ifra. Det er et område vi har stort fokus på, og tilbyr alle elever fra 1.- 7. trinn. Tilbudet er populært blant elevene, og man samarbeider tett med skolens prosjekter innenfor kunst & håndverk. Dette skalper en mer helhetlig skolehverdag. Prosjekter og aktiviteter er varierte og kreative, slik at det skapes interresse blant mange elever.