Vår profil

Glede kunnskap trygghet

Om Lysejordet skole:

  • Barneskole 1-7, åpnet i 1978
  • Ligger mellom Røa og Lilleaker, i Ullern bydel
  • 21 klasser - 3 paralleller
  • Skolebygningen er utvidet ved flere anledninger, senest i 2009.
  • Flotte uteområder, med fire lekeplasser, kunstgressbane, grusbane, Tarzanjungel og amfi.
  • Satsing på engelsk og skriving i alle fag.

Visjon og satsingsområder

Lysejordet skoles visjon er glede, kunnskap og trygghet. Alle elever skal møte faglige utfordringer og et motiverende og variert læringsmiljø innenfor trygge og forutsigbare rammer, der de voksne står sammen om å forvalte skolen felles standarder. Hver elev skal få et tilpasset opplæringsmiljø slik at de opplever mestring i skolehverdagen og har et godt læringsutbytte.

På Lysejordet har vi også et sterk satsing på musikk- og kunst- og håndverksfagene for å stimulere hele eleven i læringsprosessene.

Vi har satt ambisiøse mål innenfor de ulike områdene, faglige mål og mål som omhandler læringsmiljøet. Med tett oppfølging på alle nivåer har vi høy grad av måloppnåelse – noe som gjør oss stolte og glade for at nettopp Lysejordet skole er vår arbeidsplass.Insekt som holder skilt med Lysejordet skole

Gjennom praktisering av åpen kommunikasjon på alle nivåer i skolen fremmer vi dialog og samarbeid med elever og foresatte om mobbing og elevenes trivsel.

For at den enkelte elev skal få lære mest mulig og møte lærere med høye ambisjoner på elevenes vegne satser vi i stor grad på faglærere i hovedfagene, også på de lavere trinnene. Den engasjerte og faglig sterke læreren er av avgjørende betydning fro elevenes læring, og det å være faglærer i utvalgte fag gir læreren mulighet til å styrke egen faglighet og tilrettelegge enda bedre faglig for de ulike elevenes faglige nivå og ulike læringsstiler.