Hovedseksjon

Kjøp av timer i ferier

Barn med deltidsplass kan normalt benytte seg av to hele dager i skolens ferier, eller opptil 12 timer per uke i vanlige skoleuker og inneklemte dager.

Ved behov er det mulig å kjøpe hele dager i ferieukene og til inneklemte dager. Da må dette skjemaet fylles ut, og sendes til AKS-leder senest to måneder før den aktuelle ferien/inneklemte dagen. For elever med gratis kjernetid deltidsplass, så har man ikke mulighet til å kjøpe dager i ferier. Da gjelder kun to dager.

Skjema finner du her