Om AKS Lysejordet

AKS Lys logo

Aktivitetsskolen Lysejordet er en del av Lysejordet Skole som ligger i grønne omgivelser i bydel Ullern. AKS Lysejordet har i år nesten 400 elever fra 1.-7.trinn, og ca. 40 ansatte fordelt på fem baser. På AKS Lysejordet er vi opptatt av at elevene skal ha tilbud om kvalitativt gode læringsstøttende aktiviteter som elevene synes er spennende og morsomme. 

Aktivitetsskolen har fire målområder som er:

1) Fysisk aktivitet

2) Mat og helse

3) Kunst, kultur og kreativitet

4) Natur, miljø og bærekraftig utvikling

Det er disse fire målområdene våre baseledere i samarbeid med våre aktivitetsledere planlegger aktiviteter og kurs ut i fra. 

 

Følg oss også gjerne på Twitter: https://twitter.com/akslys