Hovedseksjon

Om AKS Lysejordet

AKS Lys logo

På AKS Lysejordet er vi opptatt av at elevene skal ha tilbud om kvalitativt gode læringsstøttende aktiviteter som elevene synes er spennende og morsomme. 

Aktivitetsskolen har fire temaområder som er:

  1. Fysisk aktivitet
  2. Mat og helse
  3. Kunst, kultur og kreativitet
  4. Natur, miljø og bærekraftig utvikling

Det er disse fire temaområdene våre baseledere i samarbeid med våre aktivitetsledere planlegger aktiviteter og kurs ut i fra. 

Rammeplan:

I 2018 fikk Aktivitetsskolen en ny rammeplan for vår drift.

Rammeplanen finner du Her