Andre ansatte

andre ansatte

Ragnhild Støren Løkke - PP-rådgiver      ragnhild.storen.lokke@ude.oslo.kommune.no

Marita Jakobsen - Logoped                      marita.jakobsen@ude.oslo.kommune.no

Tuva Bjercke-Henriksen - Helsesøster   tuva.bjercke-henriksen@bun.oslo.kommune.no

Kari Marte Bjerke - Fysioterapeut            kari.marte.bjerke@bun.oslo.kommune.no