Hovedseksjon

Andre ansatte

andre ansatte

Helsesykepleier 1.-4. trinn

Beate Heyerdahl 
beate.heyerdahl@bun.oslo.kommune.no
Tlf: 91828293

 

Linn Løvlimo - Helsesykepleier 5. - 7. trinn

linn.lovlimo@bun.oslo.kommune.no

Tlf: 47699152

 

Karina Leonardsen - PP-rådgiver              

karina.leonardsen@osloskolen.no

 

Logoped: 

 

Åsta Janøy - Fysioterapeut            

astakristin.janoy@bun.oslo.kommune.no

Tlf: 94001055