Andre ansatte

andre ansatte

 

Linn Løvlimo - Helsesykepleier

linn.lovlimo@bun.oslo.kommune.no

 

Vibeke Stampe - Helsesykepleier 

vibeke.stampe@bun.oslo.kommune.no

 

Charlotte Gordon - PP-rådgiver               

charlotte.gordon@ude.oslo.kommune.no

 

Linda Velsvik Bergli - Logoped                     

linda.velsvik.bergli@ude.oslo.kommune.no

 

Kari Marte Bjerke - Fysioterapeut            

kari.marte.bjerke@bun.oslo.kommune.no