Permisjonsreglement

Oppdatert informasjon om Osloskolens permisjonsreglement finnes på Oslo kommunes nettsider.

 

All søknad om permisjoner sendes til skolens kontor, eller direkte til trinnenes leder:

 

Lysejordet skoles postmottak: lysejordet@ude.oslo.kommune.no

Rektor Ellen Bergsland:             Ellen.Bergsland@ude.oslo.kommune.no   1.trinn, 2.trinn og 7.trinn 

Ass.rektor Karoline Hoel:          Karoline.Hoel@ude.oslo.kommune.no       3.trinn og 6.trinn

Inspektør Martin Kalvø:             Martin.Kalvo@ude.oslo.kommune.no        4.trinn og 5.trinn