Hovedseksjon

Permisjonsreglement

Skolen vår følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen. Det er rektor som behandler alle permisjonssøknader. Det er viktig at dere søker skolen om permisjon før dere bestiller ferieturer eller legger planer for andre aktiviteter. 

Dere kan søke om permisjon fra skolen i inntil to uker (ti skoledager). Det er opp til skolen å vurdere om en elev skal få innvilget permisjon. Skolen kan avslå søknaden selv om det er forsvarlig for den enkelte elev å få fri.

Slik søker du om permisjon for ditt barn

  1. Fyll ut et digitalt søknadsskjema fra Oslo kommunes nettsider  
  2. Logg inn med MinId - trykk på "send inn" etter utfylling av skjema. 
  3. Skolen behandler søknaden. Behandlingstid er vanligvis tre uker. Dersom det tar lenger tid, får du beskjed om hvor lang tid skolen trenger på å behandle søknaden din. 

Ta kontakt med skolen hvis du lurer på noe. 


Osloskolens postmottak registrerer søknaden din og sender den til skolen, som behandler søknaden. Behandlingstid er vanligvis tre uker. Dersom det tar lengre tid, får du beskjed om hvor lang tid skolen trenger på å behandle søknaden din.