Hovedseksjon

Kort om Lysejordet skole

Barneskole 1–7, åpnet i 1978

Ligger mellom Røa og Lilleaker, i Ullern bydel

21 klasser – tre paralleller

Ca. 540  elever.

Skolebygningen er utvidet ved flere anledninger, senest i 2009.

Flotte uteområder, med fire lekeplasser, kunstgressbane, grusbane, Tarzanjungel og amfi.

Satsing på engelsk og skriving i alle fag.

Skolens visjon: Glede, kunnskap, trygghet