Lysejordet-logo

Kort om Lysejordet skole

Barneskole 1-7, åpnet i 1978

Ligger mellom Røa og Lilleaker, i Ullern bydel

22 klasser - 3 paralleller på 1-4. og 6-7. trinn, 4 paralleller på 6.trinn (2017/2018)

Ca. 570 elever.

Skolebygningen er utvidet ved flere anledninger, senest i 2009.

Flotte uteområder, med to lekeplasser, kunstgressbane, grusbane, Tarzanjungel og amfi.

Satsing på engelsk og skriving i alle fag.

 

Skolens visjon: Glede, kunnskap, trygghet

Drawing of a city