Hovedseksjon

Elevrådet

elevråd

Medlemmene i styret har følgende ansvarsoppgaver:

Først og fremst skal de spesielt, og alle elevrådsrepresentantene generelt, være gode forbilder for alle Lysejordet skoles elever. Som gode forbilder skal de behandle alle med respekt, snakke hyggelig til alle, inkludere alle i leken og tørre å si ifra dersom noe ikke er bra.

Videre skal de skrive referat fra møtene, lede møtene, representere skolen når vi har besøk som ønsker å høre om skolen vår, de holder hovedtalen for alle foreldre og elever på 17. mai, de deltar på SMU – møter (skolemiljøutvalget) og de er en gang i året på DS-møte for å presentere årets oppgaver for elevrådet for driftsstyremedlemmene.

Møter
Vi har møter annenhver uke, og fast på dagsorden er vårt arbeid for et godt skolemiljø med trivsel og trygge hverdager for alle elever.
Videre er representantene viktige bindeledd mellom klassene og elevrådet, der de kan fremme saker fra elevene. Vi er opptatt av at elevrådet ikke er noen "pengebinge", slik at alle sakene handler om en "ønskeliste" av ting elevene ønsker seg. Elevrådet har blant annet arrangert en "HEI-kampanje", der fokus var å understreke betydningen av å hilse vennlig på alle vi møter i løpet av en dag – både voksne og barn, kjente og ukjente. Alle skal føle seg velkommen, og da må vi vise det.

Videre var det Elevåret som besluttet at vi på Lysejordet skal delta i "Løp for livet", arrangert av FORUT, der alle samler inn penger til skole for elever i andre land. Elevrådet har også bestemt at inntektene fra klassenes kakesalg også skal gå til FORUT.

Elevrådet behandler også årlig resultatene av Elevundersøkelsen – som viser hvordan elevene på Lysejordet vurderer blant annet

  • Læringsmiljø
  • Utfordringer i skolearbeidet
  • Trivsel
  • Tilbakemeldinger fra lærere
  • Fysisk arbeidsmiljø

Møtene i Elevrådet er godt forberedte.

Kontaktperson elevråd: Rektor Bente Vik (bente.vik@osloskolen.no)