Hovedseksjon

Ernæring

AKS Lys logo

Telefon: 24 12 66 53

Epost: aks.lysejordet@osloskolen.no

Ansvarlig: Susanne Tiller 

  • Helsefremmende og forebyggende for barn og unge på Lysejordet skole. 
  • God kontakt mellom elevene og familiene ved individuelle og grupperettede tiltak.
  • Kostholdsundervisning på skolen er effektivt for å forebygge og redusere overvekt og fedme hos barn. 
  • Elevene lager mat som er i tråd med anbefalingene for et sunt kosthold fra helsemyndighetene. 
  • Elevene får en frukt eller grønnsak hver dag på aktivitetsskolen får å oppnå målet om 5 om dagen. 

Mål: Aktivitetsskolen skal legge til rette for at måltidet fungerer som en læringsarena for sosiale og språklige ferdigheter

Retningsgivende føringer for utforming av innhold:

  • Aktivitetsskolen gir elevene kunnskap om måltidsvaner og skikker. 
  • Måltider fører til at elevene får fornyet energinivået slik at de blir i stand til aktiv deltakelse i samspill og aktiviteter. 
  • Aktivitetsskolen legger til rette for at elevene får erfaring med å tilberede måltider.

Følg med på vår Twitter for å se bilder fra matkursene: https://twitter.com/akslys

Oppskrifter fra ukas matkurs blir lagt ut på vår Dropbox.