Hovedseksjon

Lysejordet skoles barnekor

For å ha et best mulig kor er det viktig at man forplikter seg til å være med på alle øvelsene og stille på de ulike arrangementene. Trofaste elever som har vært med alle årene mottar et vakkert smykke før jul i 7. trinn. 

Arrangementer

NB! Det kan bli noe endring i de planlagte aktivitetene grunnet pandemien. Men vi tar igjen det tapte så fort det åpner opp for det. 

Jul - Vi har felles julekonsert med skolekorpset. Vi synger julen inn ved Frelsesarmeens julegrantenning på universitetsplassen.

Tur til Nordmarkskapellet for 5. - 7.trinn - Vi pleier å grille, leke, synge og kose oss. Vi overnatter én natt.

Huskonserter - En om høsten og en om våren. 

Kosekvelder - Vi har ofte hyggekvelder for barna på høsten. 5. - 7. trinnselevene i koret inviteres gjerne på en forestilling (Vi har bl. a. vært på "Mary Poppins" og "Singing in the rain"). For de som går i 3. og 4. har vi hatt filmkvelder på skolen.

Korbarnas foresatte

Det er bare hyggelig å ha barn i koret. Man må kun stille på konsertene og andre arrangement, samt møte på foreldremøtene. Noen ganger må man kanskje bake en liten kake eller lignende til huskonsertene, men dette går på omgang.

Praktisk informasjon

Vi øver i skolens store gymsal hver mandag:

3. og 4. trinn øver kl. 13.30–14.15.
5.–7. trinn øver kl. 14.15–15.00.

2. årselevene får lov til å begynne i koret litt før vårkonserten og deltar som en del av koret på denne konserten. Det er alltid hyggelig å ønske nye barn velkomne til koret!

Innmelding

Innmelding
Bruk
dette skjemaet for å melde inn ditt/dine barn i koret.

Her legges barnets fulle navn og klassetrinn inn. I tillegg trenger vi foresattes navn og epostadresse. 

Kontingent pr skoleår: 900 kr, Vipps: 628307 eller kontonr: 0531.29.57231

For at barnet skal bli registrert medlem må skjemaet være sendt inn og kontingenten betalt.

Innmeldingen er bindende og frist for utmelding ved nytt skoleår er 10. september.

Ved utmelding etter denne datoen må man betale kontingent for hele skoleåret.
Utmelding må skje skriftlig.
Ved utgangen av 7. klasse meldes barnet automatisk ut av koret.
Har du spørsmål kan du ta kontakt med oss på:
kor.lysejordet@gmail.com

Dirigent

Malin Larsen og Philip Everest

kor.lysejordet@gmail.com 

Ta gjerne kontakt hvis dere ønsker at deres barn skal begynne i koret eller hvis dere ønsker at vi skal komme og synge for dere.