5.-7. trinnsbasen "Klubben"

Logo AKS

 

Erik Myklegard - Baseleder

erik.myklegard@osloskolen.no

Telefon: 900 78 186

 

Klubben er et tilbud til elever f.o.m. 5.trinn. Vi har i dag 64 elever fra 5.-7. trinn.

Vi legger opp til et tilbud som gir elevene ulike utfordringer innefor mange forskjellige tema og prosjekter. Klubben skal være en arena hvor elevene har et fritidstilbud som på mange måter matcher andre tilbud. Vi satser på utvikling av sosiale egenskaper, samarbeid, faglig fordypning, spennende prosjekter og allmennkunnskapsutviklende aktiviteter hvor den enkelte elev er i fokus. Elevene medvirker i utviklingen av basen, bl.a. med politiske partier, valgt etter valgkamp og appeller, som er med å styrer et eget lite budsjett og aktivitetsdager. 

Ved hjelp av drivende dyktige aktivitetsledere, med bred kompetanse innen ulike felt, har vi utviklet en prøveordning til å bli en fast base for elever eldre enn 4.trinn her hos oss. Vi var av de første med 5.trinnsbase, nå har vi også 6. og 7. trinnselever hos oss, og basen øker elevandelen hvert år.