Hjertetelefon – vi vil helpe deg

Ring hjertetelefonen

Når hverdagen blir snudd helt på hodet, kan det være godt å ha noen å snakke med. Noen ganger er det fint å snakke med noen utenfor familien også.

På Lysejordet vil miljøterapeutene Marianne Røssland og Thea Aure Dalbæk være på telefonen mellom kl. 8.30 og 14.00 hver ukedag.

Elever og foresatte fra 1.-4. trinn kan ringe Thea 41 65 83 90

Elever og foresatte fra 5.-7. trinn kan ringe Marianne 95 86 10 57