Utnevnelse til AKS Lysejordet

Fyrtårn

Byrådet har utpekt tre AKS, hvorav Lysejordet er den ene

" til å bidra med å spre gode eksempler på aktivitetsskoler som har et godt samarbeid med frivillighet, kulturaktører og frivillige lag og organisasjoner."

Samarbeidet med bydel Ullern og Stoppestedet fritidsklubb ligger til grunn for utnevnelsen.

AKS får som "Fyrtårnaktivitetsskole" kr. 50 000, og tidsperioden er fra 16.11 2018 til 31.07 2021.