Uteskole og praktisk-estetisk arbeid

Matlaging på bål

På uteskolen fokuserer vi på å lære gjennom samarbeid, praktiske oppgaver og fysisk aktivitet i naturen. Vi tar utgangspunkt i fagene elevene har på skolen når vi lager oppgaver. Vi har også et samarbeid med Bogstad gård, hvor uteskolegruppa får hjelpe til med dyrene, samt lære litt om gårdsbruk.

Tidligere måtte elevene melde seg på uteskolen, for å kunne bli trukket ut til uteskolegruppa. Nytt fra skoleåret 2015/16 er at alle elevene i utgangspunktet kan bli trukket ut. Ønsker man ikke å delta gir man beskjed om dette, og en annen vil få plassen.

Det vil være to uteskolegrupper før jul, hvor den første gruppen starter 2. september, og holder på til 21. oktober. Neste gruppe starter opp 28.oktober.

Grupper med praktisk-estetiske aktiviteter

I tillegg til uteskole vil Lysejordet skole tilby enkelte elever et tverrfaglig opplegg i grupper hvor de skal arbeide med teoretiske fag gjennom praktiske og estetiske oppgaver. Tverrfaglige oppgaver med utgangspunkt i Kunst og håndverksfaget brukes for eksempel i matematikk, begrepslære og samarbeid. Dette for å gi elevene en mer praktisk tilnærming til ulike fag.

Alle elever kan i utgangspunktet være med, og det er kontaktlærer og K&H lærer i samarbeid med spes.ped-team som setter sammen grupper. Undervisningen vil foregå i perioder gjennom skoleåret og oppstart vil være i uke 36.