Læringsmiljø

På overordnet systemnivå har vi en rekke felles standarder for alle skolens lærere, elever og andre voksne ansatte. Dette skaper gode, faste og forutsigbare rammer og normer – som betydningsfulle sider av hele skolens virksomhet.

  • Ved oppstart etter sommeren er alle lærere ute med gule vester for å ønske alle velkommen; Vi voksne er synlige, tydelige og har et felles ansvar for alle barna.
  • Lærerne skal være på plass i klasserommet FØR elevene
  • Lærerne har ansvar for en god start på hver time – og en rolig avslutning og utgang fra klasserommene, til friminutt eller skoleslutt har læreren ledelsesansvaret.
  • Hver morgen står lærer i døren og håndhilser og smiler til hver enkelt. Sørge for at alle blir sett og styrke den betydningsfulle relasjonen mellom lærer og elev.
  • Alle møter presis til timene.
  • Alle møter og arrangementer starter presis.
  • Under mottoet "GÅ ALDRI FORBI EN VELTET STOL" forventer vi at alle – barn og voksne bryr seg med det som ikke fungerer bra. Tar tak i saken –og melder fra til andre dersom man ikke mener man selv kan ordne opp. Unnvikenhet på småforseelser kan skape uklare normer – og uklare forventninger til elevenes atferd.

På Lysejordet har vi felles standarder:

Vi tar vare på hverandre.

Vi snakker pent til og om hverandre.

Vi har det pent og ordentlig rundt oss.

Vi møter presist til timene.

Vi har arbeidsro.

Drawing of a city