Skolemiljøutvalget

SMU kan påvirke og bidra med:

  • Godt fysisk miljø
  • Godt psykososialt miljø
  • Ordensreglement
  • Brukerreglement
  • Brukerundersøkelser
  • Be om tiltak for å bedre forhold ved skolen
  • Trivselstiltak
SMU

De som deltar i utvalget er:

Elevrådsstyret

Representanter fra foreldrene

Representanter fra skolens ansatte

Representanter fra skolens ledelse

Politiske representanter fra bydelen

 

Elevene og foreldrene skal til sammen være i flertall.

Drawing of a city