Skole i Coronaens tid

Skole i Coronaens tid - 6. trinn

Når det gjelder skolen for elever på 5. - 7 trinn viser det seg at det er store forskjeller i opplæringstilbudet i  de ulike Oslo-skolene.  Det er store ulikheter skolene imellom med tanke på antall rom, uteområder som er disponible mm. Det er da vanskelig lage en felles standard med så ulike rammebetingelser.

 

Vi er glade for at vi har flotte uteområder - der vår uteskole kan gjennomføres i lett tilgjengelige områder.  Det er viktig å presisere at uteskole er som ordet tilsier - skole ute. Lærernes opplegg er knyttet opp til ulike fag på ulike måter.  Ved å bruke alternative læringsarenaer er vi i forkant av kravene i den nye læreplanen, Fagfornyelsen, som nettopp vektlegger dette. 

 

For de yngste elevene fra 1- 4. vil vi justere noe på lærerkreftene på trinnene slik at alle elevene får kontakt med sin kontaktlærer.

Vi er glade for at vi har anledning til å ha 7. klasse i egne rom i egne klasser i deres siste uker på barneskolen.

Vi ønsker dere en god ekstra fridag.

Hilsen rektor Ellen