Resultater fra vårens brukerundersøkelse på AKS

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Aktivitetsskolen scorer høyt på de fleste utvalgte spørsmål som de foresatte fikk svare på, og på flere av spørsmålene ligger Lysejordet helt på topp. Dette er også noe som vi forventer med tanke på drift og tilbudet vi har på aktivitetsskolen.

Vi scorer høyt på:

* Trivsel

* Bredden i aktivitetstilbudet

* Aktivitetsskolen oppleves som en trygg arena

* Kompetansen blant de ansatte 

* Informasjon om ferieplaner

Dette er kun noen utvalgte punkter. Samtidig ser vi at vi har et forbedringspotensialet når det gjelder elevenes faglige utvikling på Aktivitetsskolen. Vi scorer høyt sammenlignet med andre skoler i Oslo. Dette er noe vi hele tiden jobber med, og ønsker å tydeliggjøre hvordan vi i skolen jobber med læring gjennom lek. 

Videre trekkes Aktivitetsskolen Lysejordet frem som et ledende eksempel blant aktivitetsskolene i Oslo, og dette gjenspeiler seg også i brukerundersøkelsen. Vi har i dag 365 elever på aktivitetsskolen fra 1-7.trinn. Dette er noe vi alle kan være stolte av.