Oppstart for alle elever 11. mai

Barn som løper i gresset.

Neste uke vil 1.-4. trinn ha samme opplegg som de har hatt frem til nå.

Elevene på 5. og 6.trinn vil få to dager uteskole, en dag hjemmeskole og to dager undervisning på skolen. 7. trinn vil ha undervisning på skolen hver dag med 1-2 dager uteskole. Alle elevene på 5.-7. trinn vil ha 4 timer undervisning, med oppstart kl.09:00 og avslutte kl.13:00.

Detaljerte planer og grupper(kohorter) vil dere få i løpet av dagen fra kontaktlærerne.

Det er viktig at dere går nøye gjennom planen til ditt barn – slik at de alle er godt forberedt på alle endringene. Dette vil skape forutsigbarhet både for elever og lærere – og det vil gjøre overgangen enklere for alle.

Videre presiserer vi at dere må snakke positivt om de gruppene deres barn har kommet i – de kan ikke endres –god stemning, trivsel og et godt læringsmiljø er avhengig av at vi viser raushet vis a vis hverandre.

Som de yngste elevene vil de ha fast bestemte oppmøtesteder på skolen – og de skal IKKE møte noe tidligere enn maks 5 minutter før skolestart – til sitt møtested.

Vi vasker hender og holder avstand. Vi ber om at barn som er syke holdes hjemme, også ved milde symptomer.

Hjemmeskolen for 5.-7. trinn avsluttes i dag, fredag 8. mai, kl.11:00 da lærerne på kort varsel må klargjøre klasserom og annet praktisk arbeid til oppstart på mandag.

God helg – så starter vi opp med alle elever på skolen mandag. Vi gleder oss!

Hilsen rektor Ellen