Nye trivselsledere på kurs

TL-kurs

Trivselsledere er elever som bidrar til et bedre samhold og et tryggere skolemiljø, gjennom organisert aktivitet i friminuttene.

Les mer om trivselslederprogrammet her.