Nå trenger korpset at VI bidrar

Korpset

Vi har fått vite at de allerede har fått  inn 23.500 fra 84 givere -og da har de pr idag mottatt kr. 43.500.  Nå inspirerer vi alle til å være med på VIPPS-dugnaden for korpset - VIPPS kto 49075.

Vi dere alle en fin og annerledes feiring - i takknemlighet over at vi faktisk bor i dette landet.

GRATULERER MED DAGEN -

Hilsen rektor Ellen