Meg selv og nærmiljøet mitt

Utstilling

Lysejordet skole har i noen uker nå holdt på med et tverrfaglig prosjekt "Meg selv og nærmiljøet mitt". 7. trinn har laget kart over Oslo by. Det er spennende å se hvor ulikt elevene tolker hvor severdigheter ligger og hva vi ønsker å fremheve ved byen vår. 

Elevene har også laget en turistbrosjyre over områdene Ullern og Røa. Målgruppen var en turist på deres egen alder. De skulle fremheve hva de liker med nærmiljøet sitt. Dette var et tverrfaglig prosjekt hvor elevene måtte legge inn kart, skrive om aktiviteter, finne busstider og priser på kollektivtransport. De skulle også oversette brosjyren til engelsk.

Alt dette har vi stilt ut i gangen vår. 

Bildene av hendene er en del av felles kunstprosjekt for hele skolen i regi av kunst og håndverklærerne. Alle elevene på skolen har sin hånd representert.