Lysejordet skole 40 år!

Fellessamling

Med gymsalen pyntet og alle skolens elever og lærere på plass - loset kulturvertene fra 6. trinn oss stødig gjennom bursdagsfeiringen. Rektor satt standarden, da hun åpnet showet med en selvkomponert bursdagssolo. Deretter kom underholdningsbidragene som perler på en snor. Førsteklassingene sang, andreklassingene leste bok, tredjeklassingene danset, fjerdeklassingene skjøt opp raketter, femteklassingene sang (med kostymer, lyseffekter og røykmaskin), sjetteklassingene lærte oss om året 1978 og sjuendeklassingene presenterte et kreativt innslag rundt tallet 40. 

Samlingen ble avrundet med konfetti og bursdagssang, før klassene fortsatte feiringen med velsmakende kjeks i klasserommene. 

1. trinn

2. trinn

3. trinn

Historie

Lysejordet skole ble åpnet i august 1978. Skolen bestod da av rektor Tor Berge, en kontordame, tre lærere og fire elever. 

Mye har skjedd siden den gang - både med tanke på elevtall og skolebygning. I de senere år har uteområdene også blitt grundig oppgradert, og fremstår nå som flotte og innholdsrike. 

Les mer om skolens historie her.