Elever fra 7. trinn overrasket med konsert på rektors kontor

Elever fra 7. trinn har konsert på rektors kontor