Informasjon vedrørende kikhoste på Lysejordet skole

Kikhoste på Lysejordet skole

Informasjonsskriv vedrørende kikhoste på Lysejordet skole

Bydelsoverlegen har fått informasjon om flere tilfeller av kikhoste på Lysejordet  skole.

Sykdommen er meget smittsom og smitter ved dråpesmitte. Den som er syk er mest smittsom første uken og kan være smittsom i tre uker. Inkubasjonstiden er 7-10 dager. 

Når sykdommen bryter ut starter den med rennende nese, hoste og feber en ukes tid. Senere får man langtrukne og kraftige hosterier, med kiking (forsterket innpust).

Kikhoste kan behandles med antibiotika (erytromycin)om sykdommen oppdages i en tidlig fase. Man er smittefri 5 dager etter behandlingsstart.

Siden spedbarn og små barn (<2 år) er spesielt utsatt for å bli svært syke av kikhoste er det viktig å ta kontakt med lege dersom man mistenker at de har sykdommen.

Ved mistanke om kikhoste bør eleven/ barnet gå til fastlege som enkelt kan stille diagnosen. Ved smitte i en husstand er det viktig å følge ekstra godt med og ta kontakt med fastlegen. 

For mer informasjon: se folkehelseinstituttets nettside om vaksiner www.fhi.no 

Hvis behov for medisinsk vurdering eller råd i løpet av helg, kontaktes legevakten.

 

Vennlig hilsen

Bydelsoverlege i Ullern bydel

Olaf Hesle

Olaf.hesle@bun.oslo.kommune.no 

Telefon: 953 07 211

 

Vennlig hilsen

Smittevernhelsesøster

Kirsti Inderberg

kirsti.inderberg@bun.oslo.kommune.no

Telefon: 950 06 681