Velkommen til innskriving av elever til 1. klasse 2019/2020

Velkommen til innskriving

Vi ønsker dere velkommen til innskriving tirsdag 22. januar kl. 16.00 – 17.30.

Vi ønsker også barna velkommen til å være med til deres første møte med skolen.

Barnet må skrives inn ved Lysejordet skole selv om:

-          det søkes om utsatt skolestart

-          det søkes om opptak i spesialskole eller spesialgruppe ved en annen skole

-          familien planlegger flytting før skolestart i august 2019

-          det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn innskrivingsskolen