Informasjon i forbindelse med Coronaviruset

Coronavirus

Elevene og de ansatte får beskjed om å unngå mye nærkontakt i form av klemmer, håndhilsing og liknende. Vi skal selvfølgelig trøste elever som trenger det osv, men holder nærkontakt forøvrig på et minimum. Vi vil oppfordre dem til å vaske hendene ofte. Vi oppfordrer dere til å snakke om at det er viktig å vaske hendene ofte hjemme, og til å vaske hendene før elevene kommer på skolen, og når de kommer til skolen. Videre vil vi snakke med elevene om at man bør hoste i albuekroken.Husk at elever som er syke skal holdes hjemme. Vi oppfordrer også til å følge med på Oslo kommunes nettsider og helsenorge.no de nærmeste dagene, for å følge med på om det kommer nye råd fra helsemyndighetene.

 

Oppdatert råd fra smittevernoverlegen i Oslo kommune

Slik situasjonen er nå, er det likevel ikke behov for å advare mot nærkontakt som klemming og håndhilsing.  De øvrige råd om håndvask etc gjelder fortsatt.  Følg gjerne med på kommunens nettsider fremover for oppdatert informasjon.