Høsthilsen

Høstbilde

Mens høstdagene kommer og går er vi midt i vårt arbeid med "Demokrati og medborgerskap" - ett av de tverrfaglige temaene vi skal ha som en del av innføringen av den nye læreplanen "Fagfornyelsen". Dette er et omfattende tema - og vil selvsagt bli behandlet ulikt fra første til syvende trinn. Som "kick off" fikk alle elevene se en en film der tre elevrådsrepresentanter på 6. trinn introduserte temaet -  og heiste opp en orange vimpel med nettopp "Demokrati og medborgerskap" i blå skrift. 

Vi kompenserer etter beste evne for de fellessamlingene vi tradisjonelt har. 

Vi tror elevene erfarer tilnærmet vanlige dager - selv under gult smittevernregime. Håndvask og avstand er jo nå blitt helt vanlig. Vi er takknemlige for at vi har en variert og fin skolegård som gjør at inndelingen i soner for de ulike kohortene gjør at alle har tilgang på områder som stort sett er fine. 

Antall skoler som har elever i karantene øker. Om det skulle skje her, vil dere få beskjed fra bydelsoverlegen - i tillegg til at elever i karantene vil få en form for faglig nettbasert oppfølging. 

Bruk av nettbrett i skolen er stadig debattert. På Lysejordet har vi en god balansemellom skjermbruk og bøker, penn og papir. Vi har fra i høst nettbrett 1-1 på alle trinn med unntak fra på første trinn - der har vi tilgjengelig et klassesett - som de vil få møte etterhvert, i begrenset grad.

Vi har gjort oss erfaringer og konkludert med at 1-1 på første trinn ikke var ønskelig.  Endringer må evalueres og justeres.

Fellesopplevelser, læring i kollektive prosesser, lesing i all spising, både på AKS og skole er alt deler av våre skoledager - der altså iPad er ett av verktøyene - i begrenset grad.