God sommer !

løvetann

Vi vet også at det er noen forventningsfulle skolestartere som snart er klare for første klasse, en skoles naturlige syklus.

Det har vært et spennende år på mange måter, der det uforutsigbare har vært regelen – og noe vi har lært å håndtere.  Både elever, ansatte og foresatte. Vi har hatt skole både på gult og rødt – i ulike perioder og det er nesten halvannet år siden vi var på grønt.  Noe vi den gang var lykkelig uvitende om at vi faktisk var.  Vi tok disse vanlige hverdagene som en selvfølge–og begrepet grønt var knyttet til "Å GÅ PÅ GRØNT" – et internt uttrykk på Lysejordet for dette å gå rolig i våre lange ganger.

Nå lengter vi etter en hel skole på GRØNT – med alt det innebærer av fellesskap utover den lille flokken – nå kalt kohorten. Vi både håper og satser på oppstart på GRØNT!

Sommerferien ligger foran oss – og vi minner om betydningen av å lese i løpet av ferien.  Det å holde lesingen ved like hos barna gjennom alle ferieukene, uavhengig av klassetrinn, har stor betydning.  Så her har dere en viktig oppgave.

Vi takker dere alle for et godt og konstruktivt samarbeid om "våre felles barn" og ønsker dere en god sommer – og minner om at "Ferien er den korte tiden mellom planene og minnene."

 

Hilsen rektor Ellen