Forskerspirer på 1. trinn

1. trinn forsker på froskens utvikling

Hver dag må rumpetrollene studeres nøye. Har de vokst noe, har de fått bein, puster de fortsatt med gjellene - og hva i alle dager kommer til å skje med den lange halen? Spørsmålene er mange, og førsteklassingene noterer det meste som noteres kan. De skriver faktasetninger, lager tankekart, skriver froskeord og lager froskekunst. 

Dette er veldig spennende, og vi ønsker 1. trinn lykke til videre med prosjektet.