Første uke med hjemmeskole

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

 

Det er en krevende tid for oss alle - med usikkerhet, bekymringer og uforutsigbarhet på mange av livets områder.

Vi har ulike hjemmesituasjoner - og livssituasjoner- og det gjør at vi må ta høyde for at vi blir berørt ulikt .

DET forstår vi som nå tilrettelegger for hjemmeundervisning.

På alle trinn vil det nå bli lagt ut oppgaver til elevene som de kan arbeide med hjemme Det vil også bli lagt ut ekstra oppgaver til elever som har lyst til å gjøre disse.

Dere har ulike muligheter til å bidra - det forstår vi.  Noen har flere barn hjemme, i tillegg til hjemmekontor og andre livssituasjoner som kan gjøre det ekstra krevende å følge opp, sånn vil det være.

Vi er alle oppfordret  til en dugnadsinnsats -og alle vil gjøre så godt vi kan,  innenfor de ulike rammene vi har.

Lærerne har hjemmekontor - og vil være  tilgjengelig på mail-

På skolen kommer vi til å ha en liten gruppe elever med foresatte som har særskilte samfunnskritiske oppgaver, og disse barna vil arbeide med samme opplegg som hjemmeundervisningen.

Vi ber dere om å føle med på hjemmesiden som etaten oppdaterer.

Vi ønsker hverandre LYKKE TIL i denne unntakstilstanden som berører oss så sterkt.

Hilsen Ellen Bergsland, rektor