Endelig er våre eldste elever tilbake.

Hoppe tau

Vi har prioritert 7. trinn slik at de har sitt eget klasserom med sin egen klasse - og de kan dermed ha vanlige, om enn litt kortere skoledager de siste ukene de går på Lysejordet.