Demokrati og medborgerskap

flagg

På alle trinn arbeides det med det tverrfaglige temaet "Demokrati og medborgerskap". Det vil selvsagt bli jobbet ulikt på trinnene - men temaet er felles.  Vi vil dokumentere underveis gjennom filming, slik at elevene kan få delt med hverandre hva de har jobbet med. 

Vi finner løsninger for å kunne opprettholder fellesskapet - selv om det ikke er fysisk.