Brukerundersøkelse AKS

Barn som løper i gresset.

 

Klikk her for å gjennomføre undersøkelsen.

Hensikten med undersøkelsen er å få konkrete tilbakemeldinger på tilbudet i AKS. På den måten kan vi få viktige innspill til hvordan tilbudet kan videreutvikles til det beste for deg og dine barn.

UDE er også interessert i tilbakemeldinger fra foresatte som ikke har barn i AKS, og hva du mener om hvordan tilbudet kan forbedres. 

PRAKTISK GJENNOMFØRING

· Undersøkelsen gjøres tilgjengelig tirsdag, 17. april, og vil vare i ti dager t.o.m. fredag, 27. april kl. 23:59.

· Undersøkelsen er elektronisk. Det vil si at du bruker en PC eller smarttelefon med Internett-tilgang for å besvare undersøkelsen.

· Undersøkelsen er oversatt til 7 forskjellige språk, i tillegg til norsk: Engelsk, somali, urdu, polsk, arabisk, tyrkisk, vietnamesisk. 

· For foresatte som har barn i AKS vil det ta ca. 15 minutter å gjennomføre undersøkelsen.

· For foresatte som ikke har barn i AKS vil det ta ca. 5 minutter.