Hovedseksjon

Bærekraftig utvikling

samling

Vi har avsluttet vårt felles tverrfaglige tema "Bærekraftig utvikling".

Vi fikk se hvordan de ulike trinnene har jobbet med temaet. Kulturvertene fra 6. trinn ledet oss som vanlig trygt gjennom et variert program med sanger, filmer og fakta om bærekraftige forhold.

Det var flott å avslutte med "Regnmakersangen" og "Stopp ikke mobb"!