7. trinn på Munchmuseet

7. trinn på Munchmuseet

Elevene fikk også være med på workshops hvor de blant annet skulle male sinnstemninger på kommando fra andre elever. De fikk også prøve brettarket-maling, hvor alle bidro litt hver før man sendte arket videre. Til slutt fikk de male oppå/videre på svart-hvitt bilder av Munch på magisk lerret (hvor det man malte forsvant fordi vannet fordampet fra lerretet).