6. trinn forsker på planter

6. trinn forsker på planter

Elevene har lært om ulike planters oppbygning, så de visste hva de skulle se etter. De zoomet inn på pollenbærere og pollenknopper. Noen klarte også å se på arret og griffelen –  og de flotte kronbladene som skal lokke til seg insekter ble enda vakrere i mikroskop!

Nå gleder elevene seg til de skal få være naturfagslærere for 1.trinn. For hvordan skal de forklare førsteklassingene at en plante både kan være hunnkjønnet og hankjønnet eller at den har flere måter å spre frøene sine på? Det blir spennende!

Se flere bilder i galleriet.