Om skole-hjem samarbeid

Skole-hjem samarbeid

Oslostandarden for skole-hjem-samarbeid finnes på Oslo kommunes nettsider. Der finnes også oversettelser til andre språk.