Innskriving og skolestart

Osloskolene vil invitere barn født i 2012 og deres foresatte til å skrive inn barnet på sin nærskole.

Innskrivingen på Lysejordet skjer onsdag 24. januar.

Informasjon og invitasjon blir sendt til barnets bostedsadresse. Skolen bruker bostedsadressen som står i folkeregisteret.

 

Innskriving