Innskriving Lysejordet skole

innskriving

Osloskolene vil invitere barn født i 2014 og deres foresatte til å skrive inn barnet på sin nærskole.

Informasjon og invitasjon blir sendt til barnets bostedsadresse. Skolen bruker bostedsadressen som står i folkeregisteret.

 

Velkommen til innskriving av elever til 1. klasse 2020/2021

Vi ønsker velkommen til innskriving på Lysejordet skole onsdag 29. januar mellom kl. 16.00 og 18.00.

 

Barnet må skrives inn ved Lysejordet skole selv om:

-          det søkes om utsatt skolestart

-          det søkes om opptak i spesialskole eller spesialgruppe ved en annen skole

-          familien planlegger flytting før skolestart i august 2020

-          det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn innskrivingsskolen