Taekwondo

Aktivitetsskolen Lysejordet

Telefon: 24 12 66 53

Ansvarlig: Sverre Langseth Luth

Epost: svlua003@osloskolen.no

Taekwondo er et meget populært tilbud, som vi har tilbudt våre elever gjennom mange år. Sverre har sort belte innenfor faget, og gjennomfører ukentlige treninger med gradering mot slutten av hvert semester. Elevene får utdelt drakter og belter som er med på hver trening. Disse beholder de gjennom skoleåret. Selvforsvar, fokus og disiplin er sentrale elementer i taekwondo. Tilbudet er kostnadsfritt, og er tilgjengelig for 1. til 7. trinn på Aktivitetsskolen.