Satsingsområder

AKS Lys logo
  1. Samarbeid mellom skole og hjem
  2. Prosjekt ernæring
  3. Prosjekt fysisk aktivitet
  4. Samarbeidspartnere
  5. Innebandy
  6. Lydstudio