Hovedseksjon

Satsingsområder

AKS Lys logo
  1. Samarbeid mellom skole og hjem
  2. Ernæring
  3. Fysisk aktivitet
  4. Lydstudio
  5. Kunst, kultur og kreativitet