Satsingsområder

Logo AKS

1. Samarbeid mellom skole og hjem

2. Prosjekt ernæring

3. Prosjekt fysisk aktivitet

4. Samarbeidspartnere

5. Innebandy

6. Lydstudio