Hovedseksjon

Fysisk aktivitet

Aktivitetsskolen Lysejordet

Telefon: 24 12 66 53

Ansvarlig: Bao Tran

Epost: bao.tran@osloskolen.no

Aktivitetsskolen setter fysisk aktivitet i fokus gjennom ukentlige tilbud til alle elever innenfor dette målområdet. Aktivitetene er læringsstøttende, spennende og varierte. Bao har lang erfaring innenfor faget, og et utdannet gymlærer. Dette sørger for god kvalitet i tilbudet elevene får.