Vennskapsbasen

Logo AKS

Telefon: 24 12 66 53

Epost: aks.lysejordet@osloskolen.no

 

Baseledere

Merete Jensen og Ida Tøgersen

  

Basen ledes av Merete og Ida, som jobber på tvers av alle trinn. Elevenes trivsel på Aktivitetsskolen er svært avhengig av det sosiale miljøet. Vi har et sterkt fokus på vennskap hvor man bygger tillit og relasjoner til hverandre der alle skal være inkludert. Basen har fokus på elever som opplever forskjellige utfordringer. Vår oppgave her er å tilrettelegge passende aktiviteter som skaper mestringsfølelse og dermed økt selvtillit for elevene.

For oppdatert informasjon om basen, planer og aktiviteter, se www.akslys.com.