Naturbasen

Logo AKS

Mari Weber - Baseleder

mawea048@osloskolen.no

Telefon: 24 12 66 53

På naturbasen har vi fokus på friluftsliv og gleden av å være ute i naturen. Vi erfarer hvilke muligheter naturen gir oss til læring på en spennende og læringsstøttende måte. Av aktiviteter har vi både førstehjelpskurs, skiskole og klatring som faste aktiviteter vi er gjennom i løpet av skoleåret. I tillegg er vi ukentlig ute i naturen hvor vi har ulike aktiviteter knyttet opp til tema i naturfag og matematikk. Vi ser viktigheten av at elevene er fysisk aktive lærer om friluftsliv, og naturbasen en utmerket læringsarena hvor elevene opplever mestringsfølelse, glede og samhold.