Naturbasen

Logo AKS

Telefon: 24 12 66 53

Epost: aks.lysejordet@osloskolen.no

 

Baseleder:

Mari Weber

mawea048@osloskolen.no

 

På naturbasen har vi fokus på friluftsliv og gleden av å være ute i naturen. Vi erfarer hvilke muligheter naturen gir oss til læring på en spennende og læringsstøttende måte. Av aktiviteter har vi både førstehjelpskurs, skiskole og klatring som faste aktiviteter vi er gjennom i løpet av skoleåret. I tillegg er vi ukentlig ute i naturen hvor vi har ulike aktiviteter knyttet opp til tema i naturfag og matematikk. Vi ser viktigheten av at elevene er fysisk aktive lærer om friluftsliv, og naturbasen en utmerket læringsarena hvor elevene opplever mestringsfølelse, glede og samhold.  

For oppdatert informasjon om basen, planer og aktiviteter, se www.akslys.com.