Satsingsområder

Logo AKS

1. Samarbeid mellom skole og hjem

 

2. Prosjekt ernæring

 

3. Prosjekt fysisk aktivitet

 

4. Samarbeidspartnere