Søknadsportal

Logo AKS

Alle søknader angående plass på Aktivitetsskolen gjøres på følgende søknadsportal.

papirskjemaer