Oslostandard for Aktivitetsskolen

Oslostandard AKS

Oslostandarden beskriver hvilke forventninger elever, foresatte, ansatte og skoleledere kan ha til Aktivitetsskolen i Oslo og skal sikre likeverdighet i tilbudet på tvers av skolene.

Oslostandarden som pdf-fil kan lastes ned på flere ulike språk fra Oslo kommunes nettside.